-A +A
Therapeut zoeken
Binnen kilometer
van postcode of plaatsnaam

 

 'Welke arts of therapeut kan ons helpen
  en waar vinden wij die?'

Het op deze site opgenomen adressenbestand is ontstaan door de vragen die van oudsher werden gesteld aan de Stichting Natuurlijk Welzijn inzake adressen van deskundige alternatieve behandelaars.

Het is aan de therapeuten en behandelaars zelf of zij in dit adressenbestand worden opgenomen.
Zij worden (kosteloos) vermeld mits de behandelaar:

  • beëdigd arts is die gedocumenteerd kan aantonen over een of meerdere bevoegdheden te beschikken op het gebied van de complementaire / alternatieve gezondheidszorg.
  • therapeut is die gedocumenteerd kan aantonen over een of meerdere bevoegdheden te beschikken op het gebied van de complementaire / alternatieve gezondheidszorg.
  • lid is van een bonafide beroepsvereniging die instaat voor opleiding en nascholing, en die een klacht- en tuchtrecht heeft.

Aan de vermelding is verbonden dat de arts of therapeut donateur wordt van de Stichting Natuurlijk Welzijn.