Stichting Natuurlijk Welzijn

De stichting is in 1976 opgericht en stelt zich ten doel voorlichting te geven over CAM (Complementary and Alternative Medicine), dus de complementaire én alternatieve gezondheidszorg, terwijl er tevens naar wordt gestreefd de samenwerking tussen de reguliere en de CAM-zorg te bevorderen.

Elke twee maanden verschijnt het tijdschrift ‘DE NATUUR UW ARTS’, waarin actuele informatie overzichtelijk en op een prettig leesbare wijze wordt gepresenteerd. Naast complementaire zaken wordt daarin veelvuldig aandacht geschonken aan goede voeding en gezonde leefstijl, wat belangrijke factoren zijn voor een lang en lichamelijk prettig leven.

Donateurs van de stichting (minimum donatie € 15,00 per jaar) krijgen het tijdschrift gratis toegezonden. (Het IBAN ING rekeningnummer van de Stichting is NL24INGB0003503034). Voor donateurs buiten Nederland is de minimum donatie € 22,50 per jaar (IBAN: NL24INGB0003503034, BIC: INGBNL 2A).

Word nu donateur! Geef DNUA cadeau