Vaccineren op het juiste moment – reactie Deel 2

Uit: Nr. 257, sep/okt 2018

In het eerste deel van dit artikel reageerde homeopaat Arjen Pasma op de Kanttekening in DNUA 254 van maart / april 2018 en ging hij in op de bezwaren en de gevolgen van vaccinatie bij jonge kinderen. Ook besprak hij daarin de tegengestelde belangen die er bij dit onderwerp spelen. In dit vervolg van zijn artikel gaat hij onder andere in op de vaccinatieschade.

Ik weet dat de visies over wel of niet vaccineren diametraal tegenover elkaar staan en ik zou ook niet goed weten hoe dit moet. Er is geen tussenweg te vinden in bijv. ‘een klein beetje minder vaccineren’ of ‘vaccineren tegen één kinderziekte of aandoening tegelijk’. Je hebt een visie of je hebt hem niet. Je laat je leiden door een visie op ziekte en gezondheid en de zorg voor kinderen, of je staat voor de macht en het geld en je laat je leiden door angst en/of onwetendheid. Laat ik het heel duidelijk stellen: er is geen enkele omstandigheid waaronder ik vaccineren een te overwegen idee zou vinden. Ik zie graag dat een kind zelf zijn eigen immuunsysteem traint in een inbedding van goede zorg, een verantwoorde hygiëne, hoogwaardige voeding en de nabijheid van een creatieve therapeut die adequaat kan handelen als het trainen stagneert.

Doormaken van ziekten

Nut en noodzaak van het doormaken van acute ziekten en kinderziekten op het juiste (natuurlijke) moment zijn evident om te voorkomen dat chronische ziekten (op jonge leeftijd) ontstaan. Koorts is daarbij noodzakelijk voor het organisme om ‘schoon te branden’. Paracetamol, koortsremmers, en antibiotica moeten bij een acute ziekte en een optredende kinderziekte slechts met zeer grote terughoudendheid toegediend worden. Dat geldt overigens ook voor homeopathie (inclusief het massaal verkochte ‘Viburcol’, waarover je met enige kennis geen fatsoenlijk homeopathisch woord kunt spreken). Creatieve therapeuten dienen het immuunsysteem te stimuleren tot oefening en het zelf leren klaren van de klus. Slechts indien het verloop van de acute ziekte of kinderziekte niet creatief verloopt, kan een behandeling met homeopathie overwogen worden. Wees daarbij in eerst instantie terughoudend. Dr. Moolenburgh heeft het zo vaak gezegd: ‘U kunt veel meer dan u denkt’ (en uw kind ook). Laat je niet door angst leiden.

 

Vaccinatieschade

De problemen en de schade door vaccinaties zijn inmiddels zo groot dat ook ik geregeld moet constateren dat de ziektebeelden niet of slechts zeer ten dele beïnvloed kunnen worden, ook niet na intensieve behandeling. Mijn werk is er in de afgelopen 33 jaar niet eenvoudiger op geworden. De reguliere zorg kan niets anders doen dan de symptomen onderdrukken, wat de situatie alleen maar verslechtert (lees opnieuw de in 1980 gepubliceerde visie van een van de grootste homeopaten, George Vithoulkas: The Science of Homeopathy, hoofdstuk 8).

Homeopaten (ik praat vanuit dat vak) hebben de mogelijkheden om vanuit diverse ‘richtingen’ hun medicijnen kiezen. Mogelijke oplossingen bij vaccinatieschade zijn:

  • ‘klassieke’ acute en constitutionele medicijnen (individueel voorgeschreven medicatie);
  • ‘klassieke’ medicijnen bij vaccinatieschade (thuja, silicea, sulpher, etc.);
  • ‘ontstoren’ met de vaccinatie-nosode zelf, de zgn. ‘causale behandeling’, waarbij gewerkt wordt met potenties van de toegediende vaccinaties.

Afhankelijk van kennis van en kunde met de bestaande methoden kiest de homeopaat zijn of haar strategie.

Behandeling vaccinatieschade

Tijdens de behandeling (meer klassiek of meer causaal d.m.v. ‘ontstoren’) kan het niet zonder toediening van zoveel mogelijk Vitamine C, tot aan de ‘bowel tolerance’ (= wat de darm nog verdraagt, zonder tot diarree te leiden; red.) en het eerste deel van deze vitamine dient een vetoplosbare te zijn, anders komt er nooit Vitamine C in de hersenen terecht. De hersenen bestaan voor een groot gedeelte uit vet en daar moet de Vitamine C naar toe. We praten bijvoorbeeld over ascorbylpalmitaat. De rest van de Vitamine C in de vorm van een ascorbaat dat het minst zuur is om de toediening te vergemakkelijken. Bij heel jonge baby’s is het zaak deze te vermengen met afgekolfde moedermelk, en deze tijdens het voeden aan de borst met een pipetje ‘mee te geven’ in het mondje. Daarnaast is, behalve volwaardige voeding, nog Omega 3 voor de opbouw van de hersenen van belang. De behandeling van autisme kan niet zonder Omega 3.

Achterstand immuunsysteem

Inmiddels hebben kinderen een zeer grote achterstand (3e generatie gevaccineerden). Een grote complicerende factor is dat kinderen die vandaag geboren worden, kinderen zijn van gevaccineerde ouders, die op hun beurt geboren zijn uit gevaccineerde ouders. Inmiddels weten drie generaties al niet meer hoe hun immuunsysteem moet omgaan met gewone kinderziekten en acute aandoeningen; dit door vaccinaties en het exorbitant hoge gebruik van koortsremmers en antibiotica. Resistentie is inmiddels, mede dank zijn de veevoederindustrie, een giga probleem geworden. Dit beleid lijkt vooralsnog voortgezet te worden en zal de problematiek versterken. Kijk naar de video-series (zie ook YouTube; red.) ‘Vaccines Revealed’ en ‘The Truth about Vaccines’. Ga er echt voor zitten en laat tot je doordringen wat je dan te horen krijgt. Zelfs al is een kwart maar waar, dan nog is het schokkend. Mijn toekomstvisie is niet vrolijk.

Een tweede complicerende factor is dat bijna alle baby’s tegenwoordig geboren worden onder invloed van ‘oxytocine’. De natuurlijke bevalling doet zich nog maar zeer zelden voor. Meer dan mij lief is, zie ik verstoringen door de toepassing van dit kunstmatig hormoon rondom de geboorte. Ook hiervoor is de reguliere gezondheidszorg doof en blind. Op deze oxytocine-belasting volgt vervolgens de stapeling van de vaccinaties en dan kunnen de problemen wel heel erg groot worden. Ik schreef het al, het komt voor dat dit niet meer of slechts zeer gedeeltelijk te beïnvloeden is. Voor de goede orde, ik praat uit de ervaring van 130 moeders en kinderen die ik in 2017 behandelde, kampende met de gevolgen van het toegediend krijgen van oxytocine. Ter wille van het onderwerp zal ik hierover nu niet uitweiden, maar de problemen zijn niet gering.

Vaccinatie in Malawi

Mag ik nog een uitstapje over de grens maken? Sinds 2010 werk ik elk jaar een maand samen met een collega homeopaat in Mphangala, Malawi. Ik heb daar inmiddels ook honderden patiënten gezien,  onder wie vele kinderen. In 2015 werd vaccineren in Malawi bij wet verplicht, op straffe van een hoge boete bij weigering. Thuisbevallingen zijn verboden (kost een arme Malawiër 2 geiten), zodat elk kind op de tweede levensdag tegen tuberculose kan worden ingeënt (BCG). Daarna volgt het gebruikelijke schema. Vóór 2015 zag ik op ongeveer 500 kinderen 2 of 3 keer een kind met problematiek die terug te voeren was op vaccinatie. In 2016 zag ik bij 46% van de kinderen onder de 12 maanden de gevolgen van vaccinaties. Het ging om ongeveer 30 kinderen. In 2017 was dat percentage gestegen tot 90! Bij 90% van alle kinderen onder de 12 maanden besloot ik dat het eerst in te zetten medicijn de vaccinatie-nosode moest zijn. Ik verzorg er graag een presentatie over, inclusief de bijbehorende casuïstiek. Ik vond het schokkend, maar naar mijn ervaringen wil niemand luisteren. Het RIVM had mij al toegevoegd een man met gevaarlijke ideeën te zijn. Wie helpt deze kinderen? Overigens, deze vaccins worden door diverse ministeries van ontwikkelingshulp in de diverse landen ingekocht bij de farmaceutische industrie en vervolgens zijn burgers weer blij dat er zo aardig werk verricht wordt in Afrika. Het tegenovergestelde is het geval. Bedenk voor Afrika iets beters dan alleen het sturen van miljoenen vaccins en betaal een eerlijke prijs voor producten uit Afrika aan de lokale boeren. Hoe het toegaat in Malawi en wat ik daar doe, kunt u lezen op Facebook Zorg voor Malawi. U ziet daar hoe o.a. brandwonden behandeld worden met een eenvoudige tube calendulazalf. Voor dergelijke brandwonden zult u hier naar het ziekenhuis gaan. Een voortgezet beleid m.b.t. vaccinatie zal de omvang van de problemen hier in ons land en in Afrika in hoge mate doen toenemen.

Tot slot

Wanneer ‘De Natuur Uw Arts’ is, vaccineer dan niet en laat het jonge kind het zelf leren, waar het de oefening van het immuunsysteem betreft.

Arjen Pasma, Scherpenzeel (Fr.)

www.arjenpasma.nl

0561 480950