Hier maken wij ons sterk voor

De stichting heeft zich altijd actief ingezet voor de integratie van alternatieve geneeswijzen met de reguliere geneeskunde. Tegenwoordig wordt de voorkeur gegeven aan de term CAM (Complementary and Alternative Medicine), dus complementaire geneeskunde. De Stichting Natuurlijk Welzijn heeft in 2016 haar 40 jarig jubileum gevierd met het symposium: Integrale zorg; het beste uit twee werelden.

ONZE GESCHIEDENIS

In 1976 werd de Stichting opgericht door: Willem Smits jr., voorzitter, Jacomine Landman-Kasper, secretaris en Jan Hoogeboom, penningmeester met de aanvankelijke opzet meer structuur te brengen in het uitgeven van het blad De Natuur Als Arts, later gewijzigd in De Natuur Uw Arts.

De Natuur Als Arts

De Natuur Als Arts werd voorheen door de vader van de voorzitter aan zijn patiënten uitgegeven. De heer Smits sr. en de vader van de secretaris, destijds beiden bekende persoonlijkheden in de natuurgeneeskunde, hielden zich in het verleden reeds bezig met de aanvullende geneeswijzen en wel in de vorm van fytotherapie, hypnotherapie en magnetotherapie, zowel in Nederland als buiten Nederland.

Jacomine Landman

In het verleden heeft Jacomine Landman een groot aandeel in de ontwikkeling van de stichting gehad door het geven van lezingen, zowel in Nederland als in Vlaanderen. Mede hierdoor is de stichting uitgegroeid tot een adviescentrum voor natuurgeneeskunde.

DE ORGANISATIE

De Stichting Natuurlijk Welzijn draait op de inzet van vrijwilligers. De uitgaven van De Natuur Uw Arts wordt vorm gegeven door een onafhankelijke redactie, ondersteund door een vakredactie, bestaande uit professionals uit de praktijk.

Redactie De Natuur Uw Arts

Het tijdschrift Natuur Uw Arts wordt gemaakt door vrijwilligers in samenwerking met artsen en therapeuten uit de praktijk.

Oproep

We zoeken nog redactieleden en vrijwilligers met kennis van, of ervaring met social media. Als u interesse heeft, neem dan contact op met ons kantoor via de telefoon of stuur een e-mail.

Word donateur en help ons groeien

Met uw bijdrage kunnen wij u nog beter informeren over alternatieve/complementaire gezondheidszorg om de natuurgeneeskunde een betere positie te geven in de gezondheidszorg en de politiek.

€ 15,- per jaar!

Help ons groeien!

  • 6x per jaar het magazine 'De Natuur Uw Arts'
  • Korting op de producten van De Roode Roos
  • Toegang tot informatie over alternatieve geneeswijzen
  • Gratis gebruik natuurkundige bibliotheek

Neem een goed doel op in uw testament

Steeds meer mensen zijn er zich van bewust dat er in hun nalatenschap ook ruimte kan zijn voor organisaties die ze een goed hart toedragen. De Stichting Natuurlijk Welzijn geeft al tientallen jaren voorlichting over complementaire / alternatieve gezondheidszorg (CAM).

Fiscaalvriendelijke giften

Periodieke jaarlijkse giften zijn fiscaal aftrekbaar als deze via een notariële akte voor tenminste 5 jaar worden vastgelegd. Bij jaarlijkse giften van minimaal € 100 kan dan altijd verrekening met het verzamel-inkomen toegepast worden waardoor de fiscus een deel van de giften terugbetaalt.

Jaarrekening 2020

Stichting Natuurlijk Welzijn Publiceert hier zijn jaarrekening.

ANBI Status

Stichting Natuurlijk Welzijn is een Algemeen Nut Beogende Instelling.