Congres voor Integrale Zorg – Dronten

Eindelijk is het zover en mogen we u op de hoogte brengen! Er ontstaat samenwerking en support in de integrale zorg.

Een lang gekoesterde wens van patiënten/cliënten, opleiders, artsen, therapeuten en de betrokken belangenorganisaties, gaat in vervulling! Zij willen dat integraal wordt samengewerkt in de gezondheidszorg en slaan hun handen ineen tijdens het Congres Integrale Zorg ‘De Kracht van Samenwerken en Vooruitkijken’ op 6 september.

Meer eenheid en transparantie

Iedere zorgvrager heeft behoefte aan meer eenheid en transparantie in de integrale zorg, om de juiste keus te maken. Ook voor artsen, therapeuten, zorgverzekeraars en overheden is er behoefte om overzicht en te krijgen en duidelijkheid te krijgen in de mogelijkheden om naar elkaar te verwijzen.

Om de hoognodige transparantie tot stand te brengen, heeft een groot aantal organisaties en koepels in de integrale en complementaire zorg het initiatief genomen om een congres te organiseren. De oproep tot samenwerken wordt steeds vaker gehoord. Het is nu tijd om de daad bij het woord te voegen.

Samenwerking zorgverleners met integrale visie

Het thema is ‘De kracht van samenwerken en vooruitkijken’. Als professionals in de Integrale Zorg elkaar beter weten te vinden en weten te versterken, is dat goed voor iedereen. Alleen in gezamenlijkheid kan er kracht ontstaan.

Hoe komt het dat samenwerking nu nog niet vanzelfsprekend is? Gewoonweg omdat velen in het CAM-veld zich niet realiseren dat de weg open is. De eerste stappen zijn al gezet en dit is nog maar het begin. Tijdens het Congres is de weg open om heel eenvoudig samenwerkingen aan te gaan, elkaar goed te leren kennen en geïnspireerd te worden door alle thema’s die aan bod komen.

Innovatief en vernieuwend

Artsen en therapeuten die integraal werken organiseren voor de allereerste keer gezamenlijk een congres en leren elkaar inhoudelijk kennen.

De sprekers geven inzicht over de meest actuele ideeën om concreet richting te geven aan de toekomst van de integrale zorg in een inspirerend en interactief programma over samenwerken en vooruitkijken in de integrale zorg.

De toekomst van de Integrale zorg

De toekomst van de Integrale Zorg is zó interessant dat u de informatie hierover niet wilt missen!

Door kennis op te doen van integrale benaderingen en therapievormen is doorverwijzen veel gemakkelijker, zowel voor de therapeut als voor de complementair werkend arts.

Regionale zorgverleners met integrale zorgvisie ontmoeten elkaar op de zorgmarkt, ook nu weer met de mogelijkheid om elkaar inhoudelijk te leren kennen en zo te kunnen samenwerken.

Hoe gaan we dit voor de Integrale Zorg realiseren?

U krijgt als gast informatie over de huidige en de gewenste situatie (waar wil de integrale zorg naartoe, zowel bestuurlijk als inhoudelijk). U kunt meepraten en inspiratie opdoen over:

 • actuele visies op de positieve gezondheidszorg
 • de toekomst van de integrale zorg, te bespreken met alle belangrijke partijen
 • vernieuwende ideeën over zorgstelsel en verzekering
 • positieve kansen (ook vanuit financieel oogpunt voor de integrale gezondheidszorg)
 • vindingrijke ideeën over wetenschappelijk onderzoek
 • kennismaken met professionals ‘uit de buurt’
 • het opzetten van een eigen regionale netwerk / regionale initiatieven
 • een keur aan behandelmethoden en kwaliteitsinstrumenten

Ontmoet in 1 dag vakgenoten en krijg handreikingen om samen te werken en tot regionale samenwerking te komen.

Sprekers en programma

De volgende sprekers inspireren, vernieuwen en verbreden het inzicht in de Integrale Zorg:

 • Martine Busch directeur Van Praag Instituut. Spreekt over Een brede blik op Integrale Zorg.
 • Carl Verheyen, oud-topsporter, oud-directeur van twee gezondheidscentra, Positieve Gezondheid: Kansen voor de Integrale Zorg.
 • Michael Milo, verbinder in gezondheidszorg  SamenBeter: Inspiratie om op een nieuwe manier samen te werken in de zorg.
 • Frits Muskiet hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen. De relatie tussen moderne eetpatronen en welvaartsziekten.
 • Erik Baars geeft u door zijn lezing zicht op de eerste stappen die laagdrempelig gezet kunnen worden om de effecten van therapieën in de integrale zorg te onderzoeken.
 • Robbert Geelen, Initiatiefnemer De Gezondheidsverzekering, samen zijn wij de verandering. Ons zorgstelsel moet radicaal anders om gezond te worden.
 • Margo Vliegenthart, voormalig Staatssecretaris van VWS, doet een pleidooi voor de erkenning van leefstijlgeneeskunde als medisch specialisme en onderstreept nut en noodzaak van kwaliteitsborging in de complementaire sector.
 • Norbert Fraeyman, hoogleraar Universiteit Gent, gaat in op de roep om evidentie en de invulling van de behoefte aan evidentie in de integrale zorg.
 • Fred Schusler, Soffos. Lezing en themaworkshop Effectonderzoek binnen de Integrale Zorg
 • Marjan Meddens, integratieve praktijk Nijmegen. Lezing en themaworkshop Integrale Zorgcentra
 • René Benneker, Strategisch Onderzoek FVB. Moderator themaworkshop Effectonderzoek binnen de Integrale Zorg
 • Robert Muts, Integraal Medisch Centrum. Lezing en themaworkshop Integrale Zorgcentra
 • John Koezen, Voorzitter Stichting Natuurlijk Welzijn. Workshop Onderzoekresultaat cliëntervaring over de gegeven en behandelingen
 • Sabine Uitslag, voormalig 2e Kamerlid, gezondheidswetenschapper. Dagvoorzitter en Moderator themaworkshop Integrale Zorgcentra

U kunt presentaties bijwonen, aan workshops deelnemen en actief te netwerken op de zorgmarkt. U ontmoet uw collegae-zorgverleners en krijgt informatie over de integrale benaderingen en therapievormen om zo een eerste stap te zetten richting regionale samenwerking.

Kijk op de website (www.nibig.nl/congres2018) voor uitgebreide informatie over het programma en de onderwerpen die de sprekers gaan behandelen en om een congreskaart te bestellen.

[button url=”https://nibig.nl/congres2018/” color=”blauw” icon=”arrow_right” target=”true”]Lees meer over het congres[/button] [button url=”https://tickets.nibig.nl/” color=”groen” icon=”card” target=”true”]Bestel uw tickets [/button]

Accreditatie

Ook krijgt u EC-punten voor na- en bijscholing als u deze dag heeft gevolgd. De accreditatie is aangevraagd.

Speciale aanbieding

De prijs van een ticket is € 197,-, hiervoor wordt u gedurende de hele dag gefêteerd. Catering, lezingen en workshops zijn bij de prijs inbegrepen. Gebruik een relatiecode en u betaalt slechts € 159,- voor deze dag.

Doe mee en leer uw collegae uit de integrale zorg kennen, zodat u meewerkt aan het versterken van de integrale zorg en samenwerkt aan een krachtige toekomst. Zorg dat u deel uit maakt van de ontwikkelingen die op dit moment gaande zijn en bestel uw ticket!

Reader Interactions