Gerritsma Gerrit Jan

Beroepsvereniging AVIG; lidmaatschapnummer 980