Kunstmatige zoetstoffen

Uit: Nr. 242, maa/apr 2016

Het gebruik van kunstmatige zoetstoffen is wijd verbreid. Ze zitten in allerlei (light)producten en daarnaast worden ze door veel mensen gebruikt om koffie en thee te zoeten, als vervanging van suiker. Deze zoetstoffen worden verkocht met het argument dat suiker tot een verhoging van het bloedsuiker leidt en dat deze zoetstoffen dat niet doen. Dat is echter pertinent onwaar, zo blijkt uit onderzoek.

Gebleken is dat het gebruik van kunstmatige zoetstoffen juist de kans op het krijgen van diabetes verhoogt. Ook lijkt het erop dat mensen die kunstmatige zoetstoffen gebruiken i.v.m. hun gewicht vaak juist een hogere BMI hebben, dus dikker zijn.
Chemische zoetmiddelen kunnen dus wel degelijk schadelijk zijn. In 2014 is er een klein onderzoek gedaan met muizen, waarvan de darmbacteriën verstoord bleken te zijn door de toegediende kunstmatige zoetstoffen. Een soortgelijke test met sacharine onder 7 menselijke proefpersonen gaf bij 4 personen eveneens een verstoorde darmflora te zien, alsmede een verhoogd bloedsuikergehalte.

In een experiment met 14 vrijwilligers die normaal geen kunstmatige zoetstoffen gebruikten, werden de bloedsuikerspiegels gemeten na een initiële vastenperiode van 12 uur. Ook de darminhoud werd onderzocht. De groep werd gesplitst, waarbij de ene groep gedurende 7 dagen dagelijks sacharine gebruikte en de andere groep stevia (een natuurlijk product dat wordt gewonnen uit de steviaplant).
In onderstaande grafiek worden de bloedsuikerontwikkelingen weergegeven van de ‘sacharinegroep’ en de ‘steviagroep’.

Sacharine Stevia Grafiek Van de 7 deelnemers in de sacharinegroep hadden er 4 een beduidend hogere bloedsuiker; ook gemiddeld was dat in deze groep significant hoger. Met andere woorden: zij liepen een groter risico op het krijgen van diabetes. Bij de steviagroep was het bloedsuikergehalte niet echt veranderd.

Hoewel kunstmatige zoetstoffen dus worden aangeprezen als bescherming tegen de slechte effecten van suiker, blijkt dat deze bij de meeste mensen juist ook het bloedsuiker verhogen. Bij stevia was dat in het geheel niet het geval!

En dan de darmbacteriën: In de steviagroep waren deze gunstig beïnvloed, terwijl de sacharinegroep juist een ongunstige beïnvloeding liet zien.

Attentie:

Als u zoetstoftabletten koopt voor in koffie en thee let er dan op dat deze 100% stevia bevatten! Soms bevatten deze naast de stevia ook nog suikerproducten en chemische zoetstoffen.

Redactie DNUA

Bron: BBC2 januari 2016 / Trust me I’m a doctor